Thực hiện theo kế hoạch của trường Tiểu học Minh Khai tổ chức các hoạt động chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4. Hôm nay, lớp 4B tham gia cuộc thi Rung chuông vàng.