25/01/21  Tuyên truyền  134
Xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi học tập và nơi sinh hoạt là những việc làm hết sức cần thiết và nó mang đầy ý nghĩa nhân văn cho việc hình thành nhân cách của mỗi con người chúng ta.
Thực hiện theo kế hoạch của trường Tiểu học Minh Khai tổ chức các hoạt động chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4. Hôm nay, lớp 4B tham gia cuộc thi Rung chuông vàng.