Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT

Phần I. TỔNG QUAN
Cập nhật danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 17/01/2020; Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 14/02/2020;  Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 28/8/2020; Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 01/11/2020; Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 và Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Lĩnh vực

 

Số TTHC

Tổng

Chia ra

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số TTHC đã công bố

Chia ra

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực

Giáo dục và Đào tạo

112

109

3

64

0

40

3

5

0

Quy chế thi, tuyển sinh

11

8

3

7

3

1

0

0

0

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

6

5

1

3

1

2

0

0

0

Cộng

129

122

7

74

4

43

3

5

0


TRA CỨU CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐÂY >>> HTTPS://SGD.BACGIANG.GOV.VN/THU-TUC-HANH-CHINH

Cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục TTHC áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang

Nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Sở Giáo dục và Đào tạo

THAM KHẢO MẪU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NĂM 2020

 1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
 2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
 3. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 5. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
 6. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
 7. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
   

NĂM 2019

 1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
 2. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
 3. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 5. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
 6. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
 7. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
 8. Cấp phép dạy thêm, học thêm cấp trung học phổ thông ngoài nhà trường (tạm dừng)
 9. Cấp phép dạy thêm, học thêm cấp trung học phổ thông trong nhà trường (tạm dừng)
 10. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
 11. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
 12. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 13. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 14. Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (tạm dừng