DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ÁP DỤNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH

(http://dichvucong.bacgiang.gov.vn)

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang (xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây), đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 62 dịch vụ cấp tỉnh, 33 dịch vụ cấp huyện và 05 dịch vụ cấp xã.

Theo quy định định hiện hành của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được hiểu như sau:

  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Ngoài việc có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở GD&ĐT có thể thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của Sở đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Điện thoại tổng đài: 0204.3531.111; Điện thoại trực tiếp tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 0204.3662.006; Website: http://bacgiang.gov.vn.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://dichvucong.bacgiang.gov.vn

DANH MỤC 62 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

 

Thứ tựTên dịch vụ côngMức độ áp dụng trực tuyến
I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạoMức độ 3Mức độ 4
11Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam x
22Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên x
33Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp x
44Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học x
55Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x
66Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam x
77Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết x
88Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam x
99Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp x
1010Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam x
1111Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam x
1212Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục x
1313Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại x
1414Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục x
1515Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại x
1616Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục x
1717Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục x
1818Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại x
1919Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục x
2020Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại x
2121Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông x
2222Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp x
2323Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam x
2424Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại x
2525Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học x
2626Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục x
2727Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam x
2828Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) x
2929Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) x
3030Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) x
3131Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) x
3232Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) x
3333Phê duyệt liên kết giáo dục x
3434Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài x
3535Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông x
3636Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên x
3737Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học x
3838Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú x
3939Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm x
4040Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục x
4141Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông x
4242Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú x
4343Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục x
4444Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục x
4545Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục x
4646Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học x
4747Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x
4848Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên x
4949Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung họcx 
5050Giải thể trường trung học phổ thông chuyên x
5151Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dụcx 
5252Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dụcx 
5353Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dụcx 
5454Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc giax 
5555Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc giax 
5656Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc giax 
5757Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận x
5858Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận x
II. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ  
159Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc x
260Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ x
361Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp x
III. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh  
162Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển x

DANH MỤC 33 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA UBND CẤP HUYỆN

 

Thứ tựTên dịch vụ côngMức độ áp dụng trực tuyến
I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạoMức độ 3Mức độ 4
11Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp x
22Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại x
33Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục x
44Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại x
55Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục x
66Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục x
77Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục x
88Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại x
99Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục x
1010Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại x
1111Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú x
1212Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở x
1313Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) x
1414Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) x
1515Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) x
1616Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài x
1717Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã x
1818Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ x
1919Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú x
2020Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học x
2121Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở x
2222Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở x
2323Thành lập trung tâm học tập cộng đồng x
2424Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục x
2525Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú x
2626Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục x
2727Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục x
2828Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x
2929Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận x
3030Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận x
3131Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp x
3232Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc x
3333Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ x

 

DANH MỤC 05 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA UBND CẤP XÃ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

 

STTTên dịch vụ côngMức độ áp dụng trực tuyến
Mức độ 3Mức độ 4
1Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) x
2Sáp nhập, chia, tách  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x
3Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpx 
4Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại x
5Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học x