04/07/21  Tin tức - Sự kiện  338
Công dân/ tổ chức truy cập vào đường link http://dichvucong.bacgiang.gov.vn để đăng ký tài khoản Lưu ý: CD/TC có thể đăng ký tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia và sử dụng tài khoản đã đăng ký trên Cổng DVC Quốc gia để đăng nhập vào Cổng DVC tỉnh Bắc Giang.1.Đăng ký cho tài khoản là tài khoản của công ...