A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Trường Tiểu học Minh Khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trương Tiểu học Minh Khai báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện đạt được như sau:                          

Ngay sau khi nhận được bản sao lục của Đảng ủy phường về Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã tổ hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong cuộc họp Chi bộ ngày 4/8/2016 và đăng trên trang Web nhà trường.

          Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham dự Hội nghị do Đảng ủy tổ chức quán triển, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động số 23- CTr/ĐU ngày 07/12/2016 của Đảng ủy phường: 18 đảng viên tham gia (100%); đăng trang Web nhà trường Chỉ thị 05 và Chương trình 23 từ 02/01/2017.

            Chi bộ đã căn cứ Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 30/3/2017 của Đảng ủy phường; Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 01/2/2018 của Đảng ủy phường Mỹ Độ về việc Hướng dẫn học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, tổ chức cho cán bộ đảng viên, viên chức trong nhà trường đăng ký việc tốt của năm vào các cuộc họp chi bộ cũng như toàn thể nhà trường tháng 1 hàng năm (04 cuộc) đồng thời chi bộ và Công đoàn đêu xây dựng kế hoạch thực hiện vào tháng 2 hàng năm.

Tại các phiên họp chi bộ hàng tháng đều dành thời gian từ 15 - 20 phút đọc các chuyên đề, bài viết cũng như kiểm điểm việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ để mọi người cùng nghe, thảo luận biện pháp thực hiện.

          Chi bộ đã phối hợp cùng BGH, Công đoàn lựa chọn khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; gắn với nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm (năm 2017: 23 chuyên đề, năm 2018 đã triển khai 06 chuyên đề), lồng ghép vào các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức lồng ghép quán triệt nội dung thi đua thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Hội nghị CBCC vào tháng 9 hàng năm với sự tham gia của 100% CBGV. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức; cam kết tự giác, gương mẫu thực hiện nội dung nêu gương.

  Chi bộ, công đoàn và Đoàn thanh niên đều tích cực xây dựng tin, bài tuyên truyền về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm đăng trên trang Web (năm 2017) và công thông tin điện tử nhà trường (năm 2018). In mới 02 băng tuyên truyền trực quan; treo 04 băng rôn tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tháng 9 hàng năm đều tổ chức mở sổ Nhật ký cho Liên đội và 10 tập thể lớp; đảng viên và viên chức có Sổ nhật ký từ năm 2016 đến nay (3 năm liên tục). Chi bộ thường xuyên phân công và chỉ đạo việc viết nhật ký cho đảng viên, viên chức và học sinh trong các cuộc họp Chi bộ và Hội đồng sư phạm nhà trường hàng tháng.

Hằng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm ta, giám sát  đảng viên và chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Ban kiểm tra của nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đoàn thể và viên chức, trong đó có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và viên chức, Chi bộ và nhà trường đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện. Giúp cấp ủy các chi bộđảng viên và viên chức nhận thấy những tồn tại, hạn chế để khắc phục, sữa chữa. 

Từ năm 2016 đến 2018, Chi bộ liên tục đạt TSVM ( năm 2016 được Đảng ủy khen chi bộ có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); tập thể nhà trường hàng năm đều đạt “Tập thể lao động tiên tiến”; cả 3 năm Công đoàn đều đạt vững mạnh, Đội đạt vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

 Kết quả triển khai việc đăng ký và cam kết “làm theo” của tập thể, cá nhân năm 2017 có 14 tập thể và 24 cá nhân đăng ký với 76 việc làm theo, đến hết tháng 10 đã có 100% các tập thể và cá nhân thực hiện hoàn thành nội dung đăng ký và báo cáo trước tập thể chi bộ về kết quả thực hiện nội dung đăng ký và cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đạt 100%. Năm 2018 có 14 tập thể và 24 cá nhân đăng ký với 58 việc làm theo, đã có 100% các tập thể và cá nhân thực hiện hoàn thành nội dung đăng ký và báo cáo trước tập thể chi bộ về kết quả thực hiện nội dung đăng ký và cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đạt 100%.

Thông qua việc tuyên truyền thực hiện Chương trình thi đua “ Thành phố Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” và các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm, tất cả đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt và có nhiều chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng hàng năm như đồng chí Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Yến, Ngô Thị Hoa...

Trên đây là báo cáo thành tích việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ trường Tiểu học Minh Khai, trong thời gian tới Chi bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện sâu rộng hơn để tiếp tục xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh xuất sắc, xây dựng thương hiệu nhà trường ngày một vững chắc hơn./.

                       Người viết: Nguyễn Thị Yến- Nguyễn Thị Khánh Vân


Tác giả: Nguyễn Thị Yến- Nguyễn Thị Khánh Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan