Xưa nay, việc nhặt được của rơi, trả người đánh mất là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người.
TrườngTiểu học Minh Khai nằm trên đường Thân Nhân Trung thuộc Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang. Đây là ngôi trường nằm ở cửa ngõ của Thành phố Bắc Giang, có khuôn viên cây xanh đẹp trước cổng trường. Trong sân trường có nhiều cây bóng mát và cây xanh tạo cảnh quan cho nhà trường Xanh-Sạch- Đẹp. Để ...