02/02/21  Tin tức - Sự kiện  118
Chung tay vì người nghèo, không bỏ lại phía sau một ai. Tết yêu thương – Tết sum vầy - Hãy ủng hộ những mảnh đời khó khăn - để họ được đón Tết trong ấm áp và hạnh phúc nhất.
 09/02/19  Tin tức - Sự kiện  426
Chung tay vì người nghèo, không để bỏ lại phía sau. Tết yêu thương – Tết sum vầy. Hãy ủng hộ người nghèo để họ được đón Tết trong ấm áp và hạnh phúc.