HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - TRƯỜNG TH MINH KHAI - NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trong năm học 2020 - 2021 trường Tiểu học Minh Khai  tổ chức các buổi HĐTNST. Sau đây là một số HĐTNST tiêu biểu của nhà trường.
1. HĐTNST tại Đền Xường Giang
2. Ngày Hội Tiếng anh
 

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trong năm học 2020 - 2021 trường Tiểu học Minh Khai  tổ chức các buổi HĐTNST. Sau đây là một số HĐTNST tiêu biểu của nhà trường.
1. HĐTNST tại Đền Xường Giang
2. Ngày Hội Tiếng anh