Wednesday, 27/05/2020 - 09:07|
50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG, NỀ NẾP TRƯỜNG LỚP HỌC, CHÚ TRỌNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG, VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, HỌC SINH SINH VIÊN, CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN CHO ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIASO DỤC PHỔ THÔNG. - THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 4 A NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện kế hoạt ngoài giờ lên lớp năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Minh Khai, lớp 4A đã tham gia một số hoạt động ngoài giờ lên lớp như: Tranh cử hội đồng tự quản, giao lưu văn nghệ chào mừng 20/11, thực hành làm trả nem và bánh trôi nước...


Tác giả: Phạm Thị Thơ