Trường Tiểu học Minh Khai

Số điện thoại cơ quan: 0981 96 96 20

Mail: thmkbg@bacgiang,edu.vn

Đ/c: Đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang